Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στον τάφο μου θα γράφει τι το 'θελα το σεξ γριά γυναίκα.