Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Στις ΗΠΑ περίπου έχει δοθεί το ελεύθερο στην αστυνομία να δολοφονεί όποιον θέλει. Βέβαια αυτό είναι ασήμαντο μπροστά στο γεγονός πως κάποιος έκλεψε μια τηλεόραση.