Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Η ζυγαριά του φαρμακοποιού πιάνει τα μηδέν σε εκατό σε ένα δευτερόλεπτο .