Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ο πατέρας μου, μου έλεγε: Οι άνθρωποι δεν μετριούνται με το μπόι τους αλλά με την ψυχή τους.