Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Φωτογραφίστε και κανά τοίχο σκέτο,χωρίς σύνθημα,γιατί καμιά φορά οι σιωπές έχουν τόσα να πουν.