Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

- Πουτάνα όλα! - Μίλα καλύτερα! - Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι ατάκτως ερριμμένα.