Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Ανύπαντρος ή χωρισμένος, ελεύθερη ή χήρα, μάνα ή πατέρας, με ή χωρίς υποχρεώσεις, ο καθένας μας δικαιούται να βρει τον τρόπο να’ναι ευτυχισμένος -η.