Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Με το να κυνηγάμε τους άλλους, παρακαλώντας τους να μας προσέξουν, δεν θα κερδίσουμε την εκτίμηση που επιζητούμε, αντιθέτως θα χάσουμε τον αυτοσεβασμο μας ...