Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Η ρακή είναι φάρμακο γι'αυτό την πίνω για να γιατρέψει τον πόνο απού 'χω στην πσυχούλα μου.