Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

- Το πιστολάκι σας κάνει θόρυβο. - Την επόμενη φορά θα έχουμε με σιγαστήρα!