Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Είμαι με μια παρέα δικηγόρων, δεν προλαβαίνω να μιλήσω.