Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Όταν σου μένει μια Κυριακή να ζήσεις έχεις ήδη πεθάνει .