Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Μόνο υγεία ρε ζωντοβολα, μόνο υγεία σε ψυχή κ σώμα όλα τα άλλα βρίσκονται