Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Σταματήσανε οι διαφημίσεις με τα φάρμακα και ξεκινήσανε οι τράπεζες μάλιστα