Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Η άλλη λεει γεννήθηκε το 1995 τότε εγώ είχα ήδη 5 χρόνια χοληστερίνη.