Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

-Τι δουλειά κάνεις; -Μηχανολόγος μηχανικός. Εσύ; -Παθολόγος παθολογικος.