Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Οι γονείς μας στα 30 είχαν δουλειά, σπίτι κι αυτοκίνητο κι εμείς φτιάχνουμε μιμ με πιγκουίνους.