Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Κανονικά τα λάθη που κάνουμε με χαμόγελο θα 'πρεπε να παραγράφονται..