Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Όσο πιο πολλά απλοποιείς Τόσο πιο ξεκούραστα Προχωράς