Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Όσο πιο απλός φαίνεται Ένας άνθρωπος Τόσο πιο περίπλοκο Είναι το μέσα του