Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020

Ότι θεωρείς αδύνατο, έρχεται το δυνατό και στο επιβεβαιώνει