Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Έξι μήνες έχουν περάσει απο το 2020, ζήτημα να έχω περάσει καλά πέντε μέρες