Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Οι ανεψιοί μου θα γίνουν τέλεια δείγματα συζύγων.Είναι καταπληκτικό το πως σε αγνοούν όταν τους ζητήσεις κάτι