Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020


Η συντέλεια του κόσμου ήρθε όταν μας έπεισαν ότι η ρυζογκοφρετα είναι φαγώσιμο