Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Απολυτήριο Γ λυκείου 19,3 και λέει η κόρη μου καλά τα κατάφεραμε κοντουλα μου και ψήλωσα από περηφάνεια δυο μέτρα κι ακόμη ψηλώνω νομίζω