Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

πήγαμε σπίτι της, ξεβάφτηκε, έφυγα από το σπίτι της