Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Έχετε μπερδέψει την αυτοπεποίθηση με την ανάγκη σας για προσοχή