Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Τα πράγματα είναι απλά. Αν σε ήθελε δεν θα αναρωτιόσουν.