Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Δεν κρίνω. Ζητησα σε μαγαζί χωριού ένα μοχιτο και πήρα ως απάντηση «Τάκη, πιάσε μια μπιρα για την πριγκίπισσα».