Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Η Ελένη αφήνει την τηλεόραση και η Χαρούλα το τραγούδι. Σας ακούω.