Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Η πιο ειλικρινής απάντηση που έχω πάρει μέχρι στιγμής είναι από έναν Βούλγαρο κυριουλη που έρχεται στην δουλειά όταν τον ρώτησα: - επ, τι κάνεις; όλα καλά; - αρκίντια, μου λέει και φεύγει..