Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Να είσαι βαθιά καλός άνθρωπος. Επιφανειακά μπορούν να είναι όλοι.