Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

- Είμαι ευτυχισμένος. - Εσύ..; - Όχι, δεν παίρνω ναρκωτικά.