Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Οι ηλίθιοι έχουν ένα πλεονέκτημα... κερδίζουν σε κάθε συζήτηση...