Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Και πως να χάσω την πίστη μου στον άνθρωπο αφου άνθρωπος είμαι κ εγω