Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

ας μη στιγματίζουμε ολόκληρο τον κλάδο των αστυνομικών απλά κ μόνο επειδή υπάρχουν κ μερικοί καλοί μπάτσοι