Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

- σας ακούνε τα πρόβατα με αυτή τη φλογέρα; - ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι..