Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Είμαι σε ηλικία που αν μου πεις "έλα να πάμε στον Μεγάλο Περίπατο" θα καταλάβω ότι ήρθε ο Χάρος να με πάρει.