Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Επρεπε να βγει ο #αβ_βασιλοπουλος να βάλει το ξύδι προσφορά σήμερα, να τους γλεντήσει όλους.