Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Μου στέλνει η άλλη «Ανέβασα νέα φωτογραφία , γράψε μου ένα σχολειο». Ε και της έγραψα «4ο λύκειο Καλλιθέας»