Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Το σπίτι δεν το κρατάει μόνο η γυναίκα. Ένα σπίτι κρατιέται από δύο άτομα και αυτό θα έπρεπε να μαθαίνετε στα παιδιά σας.