Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

-Που κρατάς τα χρήματα σου?Στο σπίτι ή στην τράπεζα? -Στις αναμνήσεις μου!