Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Μπορεί να βλέπουν παιδικά ακίνητα για μία ώρα. Όταν θα σφουγγαρίσω, και ζητήσω να μην σηκωθούν 5 λεπτάκια, θα μπει ο διάβολος της Τασμανίας μέσα τους ρε φίλε.