Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

άντε να φύγει ο Ιούνιος να έρθει ο Ιούλιος να μην πάμε πάλι πουθενά