Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Καλό μήνα λέτε και έχει πέσει κάτω το 2020 και κυλιεται στο πάτωμα από τα γέλια.