Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Ευτυχία θα ήταν να μην παχαίνει το παγωτό.