Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

- Να περάσω στις 20.30 να σε πάρω? - Να το κάνουμε λίγο πιο μετα?? - Πότε? - Ποτέ..