Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Όλες οι νεκροφόρες μας διαθέτουν κλιματισμό.