Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Να σας πω ένα μυστικό, δε χρειάζεται να εξηγείτε τίποτα απολύτως σε αγνώστους στα ίντερνετς