Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Έχω μάθει στη ζωή μου εκεί που δεν με θέλουν να φεύγω!! Ποτέ δεν παρακάλεσα ούτε πρόκειται στο μέλλον... Έτσι κάνει μια σωστή κυρία...!!